Pogosta vprašanja


Opozorila in varnostni ukrepi ob uporabi nekaterih kategorij pripomočkov

Prosimo, da se pred nakupom pripomočkov seznanite s posebnimi opozorili in varnostnimi ukrepi, ki jih je potrebno upoštevati ob uporabi nekaterih kategorij pripomočkov. Svetujemo, da pri odločitvi za nakup upoštevate priporočeno najnižjo oziroma najvišjo starost uporabnika in potrebne spretnosti za pravilno in varno uporabo izdelka.

1.) Dude: Za varnost vašega otroka OPOZORILO! Na dudo nikoli ne privezujte trakcev ali vrvic, ker se otrok lahko zadavi. Dudo pred vsako uporabo natančno preglejte, predvsem, če ima otrok že zobe. Dudo povlecite v vse smeri. Če opazite, da je duda kakorkoli poškodovana ali obrabljena, jo takoj zavrzite. Dude ne puščajte na neposredni sončni svetlobi, v bližini vira toplote ali v raztopini za sterilizacijo dlje, kot priporočeno, ker to lahko poškoduje cucelj. Hranite snemljivi zaščitni pokrovček cuclja izven dosega otrok, da se izognete zadušitvi.

Iz higienskih razlogov dudo pred prvo uporabo potopite v vrelo vodo za pet minut, pustite, da se ohladi in iz cuclja iztisnite vso preostalo vodo. Pred vsako uporabo očistite. Nikoli ne namakajte cuclja v sladke snovi ali zdravila, ker to lahko pri otroku povzroči zobno gnilobo. Zaradi varnosti in higiene zamenjajte dudo po enem ali največ dveh mesecih uporabe. Če se duda zatakne v ustih, se NE prestrašite, saj je duda oblikovana tako, da je otrok ne more pogoltniti. Previdno in čim bolj nežno odstranite dudo iz ust.

2.) Držalo za dude: Za varnost vašega otroka OPOZORILO! Celotno držalo dude (zaponka, trak, vpenjalni obroček) natančno preglejte pred vsako uporabo. Zavrzite takoj, ko opazite kakršnokoli poškodbo ali obrabo. Nikoli ne podaljšujte držala dude! Dude nikoli ne privezujte na vrvice, trakove, vezalke ali podobne dele oblačil. Otrok se lahko zadavi. 3.) GRIZALA Za varnost vašega otroka OPOZORILO! Pred in po vsaki uporabi izdelek dobro preglejte in ga v primeru ugotovljene obrabe ali poškodbe takoj zavrzite.

3.) Grizalo: Za varnost vašega otroka OPOZORILO! Pred in po vsaki uporabi izdelek dobro preglejte in ga v primeru ugotovljene obrabe ali poškodbe takoj zavrzite.

4.) Izdelki za hranjenje: Za varnost in zdravje vašega otroka OPOZORILO! Izdelek vedno uporabljajte pod nadzorom odrasle osebe. Izdelek preglejte pred vsako uporabo. Če opazite kakršno koli poškodbo ali obrabo ga takoj zavrzite. Pred hranjenjem vedno preverite temperaturo hrane. Izdelka ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali vročini in ga ne puščajte v sterilizacijski tekočini dlje od priporočenega, saj lahko na ta način škodujete materialu. 


5.) Stekleničke: Pomembno. Dojenje je najboljše za dojenčke. Priprava: Med pripravo hrane ali čajev, vedno upoštevajte temperaturo, ki jo predpisuje proizvajalec. Zaradi ohranjanja vitaminov in hranilnih snovi temperatura ne sme preseči 60°C. Stekleničke, napolnjene s hrano ali vodo, ne vstavljajte v mikrovalovno pečico (nevarnost eksplozije/poškodbe materiala). Neenakomerno segrevanje, lahko povzroči nevarnost oparin! Steklenice naj bodo pri segrevanju vedno odprte (nevarnost eksplozije). Prosimo, pred vsako uporabo nežno stisnite ventil in luknjo za pitje, in s tem omogočite njihovo prepustnost. Hrano in pijačo pripravljajte izključno po priporočilih proizvajalca.

Od 5. meseca starosti otroka postopoma navajajte na lonček za učenje pitja. Hlajenje zaprte PP steklenice, ki je napolnjena z vročo tekočino (> 80°C), lahko trajno poškoduje steklenico. Čiščenje steklenic, cucljev in pribora: Pred prvo uporabo artikel prekuhavajte (5 minut). Pazite da je pri prekuhavanju v posodi vedno dovolj vode, da se cuclji in steklenice ne poškodujejo, za popolno higieno artikel temeljito operite v blagem detergentu in sterilizirajte pred vsako nadaljnjo uporabo. Za steriliziranje priporočamo uporabo sterilizatorja.

Pred prekuhavanjem ali sterilizacijo (temperature nad 80 °C), steklenico vedno razstavite v posamezne dele in jo pustite odprto, saj lahko pride do deformacije. Določene sestavine pijač (npr. Korenčkov sok) lahko povzročijo obarvanje materiala ali povzročijo močan vonj (npr. Janežev čaj). To sicer ne vpliva na uporabnost ali varnost stekleničke. Cuclje in steklenice ne perite v pomivalnem stroju – detergent jih lahko poškoduje. Za dezinfekcijo lahko uporabljate mikrovalovni sterilizator, da se izognete poškodbam (upoštevajte priložena navodila!). Za stekleničke narejene iz PA (polyamid): na steklenički je oznaka materiala PA. Te stekleničke ne postavljajte v mikrovalovne pečice, ker lahko s tem poškodujete material.

Za varnost in zdravje vašega otroka: Opozorilo! Izdelek vedno uporabljajte pod nadzorom odrasle osebe. Cuclja za hranjenje nikoli ne uporabljajte kot tolažilno dudo. Pogosto in dolgotrajno sesanje povzroča zobno gnilobo. To še posebej velja za vse sladke pijače in sadno/zelenjavne sokove. Pred hranjenjem vedno preverite temperaturo hrane. Cucelj preverite pred vsako uporabo, povlecite ga v vse smeri, posebej pri otrocih, ki že imajo zobe. Pri najmanjših razpokah, nagriženosti ali vidnem staranju (lepljiv, nabrekel, razpokan), zamenjajte cucelj, ker se lahko odcepijo posamezni deli in jih otrok lahko pogoltne. Iz higienskih in varnostnih razlogov zamenjajte cucelj po 1- 2 mesecih uporabe.

Cuclja ne izpostavljajte neposrednemu sončnemu obsevanju ali toploti in ga ne puščajte v razkužilih (raztopinah za sterilizacijo) dlje kot je priporočeno, ker se lahko poškodujejo. Hraniti na čistem, temnem in suhem mestu. Ne namakajte v zdravila! Če je notranjost steklenice poškodovana (opraskana) jo zamenjajte zaradi higienskih razlogov.

Za steklene steklenice: Stekleničke se lahko razbijejo. Za mešanje v stekleni steklenički, ne uporabljajte kovinskih žličk – povzročite lahko majhne razpoke, zaradi katerih lahko pri polnjenju z vročim živilom steklenička poči. Nikoli ne uporabljajte prekomerno silo pri zapiranju/odpiranju stekleničke, pri najmanjšem znaku poškodbe (npr. razpoka) steklenico zamenjajte. Za izdelke, ki vsebujejo pokrovček za zapiranje ali zaščitni pokrov: Vse sestavne dele, ki jih ne uporabljate, hranite zunaj dosega otrok.

Za cuclje iz lateksa: Narejeno iz naravne gume - lateksa, ki lahko povzroči alergijsko reakcijo. 

6.) Sterilizatorji za stekleničke:

Varnostne informacije

Posebne informacije: Napravo lahko uporabljajo osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali psihičnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so ustrezno nadzorovane ali poučene o uporabi naprave na varen način in se zavedajo obstoječih nevarnosti. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Otroci te naprave ne smejo uporabljati. Napravo in kabel hranite izven dosega otrok in domačih živali.

Površina in ogrevalni element sterilizatorja se med delovanjem zelo segrejeta, zato se dotikajte le ročajev ali stikal. Naprave ne potapljajte pod vodo ali uporabljajte na prostem. Naprava se ne sme upravljati z zunanjim časovnim stikalom ali ločenim sistemom za daljinsko upravljanje, kot je brezžični priključek za daljinsko upravljanje. Pred čiščenjem naprave vedno izvlecite vtikač.

Splošne informacije: Pred uporabo naprave je potrebno natančno prebrati navodila za uporabo. So del opreme, zato morajo biti na voljo v vsakem trenutku. Naprava se lahko uporablja izključno v namene, kot je to opisano v navodilih.

Opozorilo! Neupoštevanje namena uporabe in nadaljnjih opozoril lahko povzroči poškodbe. Poskrbite, da napajalni kabel ni nikdar v takšnem položaju, da bi se lahko kdo na njem spotaknil, se vanj ujel ali ga pohodil.

Previdno! Neupoštevanje naslednjih opozoril lahko povzroči škodo na opremi. Preverite, ali se lokalna omrežna napetost ujema z napetostjo, ki jo zahteva naprava (glejte napisno ploščico izdelka). Naprava mora biti vedno postavljena na trdni, ravni, suhi, negorljivi in na toploto odporni površini. Naprave nikoli ne postavljajte v bližino vročih površin, v ogreto pečico ali v bližino plinskih ali električnih aparatov, saj lahko to na njej povzroči škodo. Naprave nikoli ne uporabljajte, ne da bi jo prej napolnili z vodo, saj se lahko pregreje. Naprave med delovanjem nikoli ne puščajte brez nadzora, zato da lahko v primeru nepravilnega delovanja še pravočasno posredujete. Zaščita pred opeklinami in oparinami

Opozorilo! Ker naprava deluje pri visokih temperaturah, lahko neupoštevanje naslednjih opozoril povzroči opekline ali oparine. Med postopkom steriliziranja, ter takoj po izklopu, je v napravi še vedno prisotna vroča para, nekaj pa je uhaja skozi parni oddušnik , zato morate biti pazljivi, da se ne oparite. Z roko ne segajte čez parni oddušnik ! Preden napravo odprete, jo pustite, da se ohlaja vsaj 3 minute. Grelnega elementa se po odprtju naprave ne dotikajte. Ta ostaja po izklopu naprave vroč veliko dlje kot drugi deli. Parnega sterilizatorja med delovanjem ne prenašajte. Če morate napravo premakniti ko je vroča, jo najprej izklopite, odstranite vtikač in počakajte, da se ohladi. V nasprotnem primeru lahko vroča površina povzroči opekline. Stekleničke in pripomočki so takoj po steriliziranju zelo vroči, zato jih lahko odstranite le s pomočjo priložene prijemalke. Zaščita pred električnim udarom

Opozorilo! Naslednja varnostna navodila vas bodo obvarovala pred električnim udarom. Napravo uporabljajte samo takrat, ko sta oba, naprava in napajalni kabel, nepoškodovana. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov inženir servisa za stranke ali podobno usposobljena oseba, da se tako prepreči morebitna nevarnost. Naprave, napajalnega kabla ali vtikača se nikdar ne dotikajte z mokrimi rokami. Kabel vedno odstranite tako, da ga izvlečete za vtikač. Nikdar ne vlecite za kabel. Prepričajte se, da se kabel nikoli ne zaplete ali zatakne. Preprečite stikanje kabla z vročimi površinami (npr. kuhalnimi ploščami štedilnika). Ko je naprava v delovanju, se v njeni neposredni bližini ne smejo nahajati nobeni vnetljivi predmeti (na primer zavese, papir itd). Da preprečite pregrevanje, naprave nikdar ne pokrivajte. Naprave med uporabo nikoli ne puščajte brez nadzora. Močan vonj po zažganem bo skoraj vedno pomenil škodo. V primeru, da se to zgodi, morate napravo nemudoma izključiti in jo v celoti pregledati.

Varnost vaših otrok. Opozorilo! Otroci ne prepoznajo nevarnosti, ki se lahko pojavijo med delovanjem električnih aparatov, zato poskrbite, da takrat niso prisotni v njihovi bližini. Vedno poskrbite, da plastična embalaža ne predstavlja smrtne nevarnosti za otroke (tveganje zadušitve). Embalaža ni namenjena igranju.

Sterilizacija:

Previdno! Vsi pripomočki, ki bodo sterilizirani, morajo biti temeljito oprani in brez kakršnih koli ostankov hrane.
Opozorilo! Med postopkom steriliziranja ter takoj po izklopu, je v napravi še vedno prisotna vroča para, nekaj pa je uhaja skozi parni oddušnik, zato morate biti pazljivi, da se ne oparite. Čez parni oddušnik ne segajte z roko! Preden napravo odprete, jo pustite, da se ohlaja vsaj 3 minute.
Previdno! Po vsakem postopku steriliziranja napravo izklopite s stikalom za vklop/izklop. Na ta način boste preprečili morebitni naključni zagon steriliziranja.
Opozorilo! Stekleničke so takoj po postopku steriliziranja zelo vroče, zato jih lahko odstranite le s pomočjo priložene prijemalke.
.
6.3 Čiščenje in skrb za opremo: Opozorilo! Da preprečite nevarnost električnega šoka, telesne poškodbe ali škode:

- pred čiščenjem naprave vedno izključite vtikač,
- napravo vedno čistite le takrat, ko je ohlajena,
- izparilnega pladnja nikoli ne potapljajte v vodi.

Previdno! Pod nobenimi pogoji ne uporabljajte razmaščevalnih čistilnih sredstev, ali jedkih in abrazivnih čistil, saj lahko z njimi napravo poškodujete.

7.) Elektronski termometri: Hranite baterijo izven dosega otrok. Baterijo je treba menjati takoj, ko se na LCD-zaslonu pojavi simbol za prazno baterijo. Naprave ne potapljajte v vodo ali izpostavljajte neposredni vlagi. Uporabljenih baterij ne odvrzite med ostale gospodinjske odpadke. Odnesite jih na mesta za zbiranje baterij na ustreznih prodajnih mestih ali na vašo lokalno enoto za recikliranje nevarnih odpadkov. Uporabljenih baterij ne odvrzite med ostale gospodinjske odpadke. Odnesite jih na mesta za zbiranje baterij na ustreznih prodajnih mestih ali na vašo lokalno enoto za recikliranje nevarnih odpadkov. Naprave ne odvrzite med ostale odpadke. Odnesite jo na ustrezno zbirno mesto za električne naprave.

Opozorila in varnostni ukrepi ob uporabi nekaterih kategorij igrač


Prosimo, da se pred nakupom igrače seznanite s posebnimi opozorili in varnostnimi ukrepi, ki jih je potrebno upoštevati ob uporabi nekaterih kategorij igrač. Svetujemo, da pri odločitvi za nakup upoštevate priporočeno najnižjo oziroma najvišjo starost uporabnika, najmanjšo oziroma največjo dovoljeno obremenitev izdelka in potrebne spretnosti za pravilno in varno uporabo izdelka.

1. Igrače, ki niso primerne za otroke mlajše od 36 mesecev:

Nekatere igrače zaradi svoje oblike, vsebine in uporabnosti niso primerne oz. so lahko nevarne za otroke, mlajše od 36 mesecev. Te igrače so opremljene z opozorilom: OPOZORILO! Ni primerno za otroke, mlajše od 36 meseceva ali Ni primerno za otroke, mlajše od treh let ali je opozorilo v obliki predpisane grafične slike.Temu opozorilu je priložena kratka obrazložitev specifične nevarnosti, zaradi katere je ta previdnost potrebna. Tovrstno označevanje se ne uporablja za igrače, ki so zaradi svoje funkcije, dimenzij, značilnosti, lastnosti ali drugih tehtnih razlogov očitno neprimerne za otroke, mlajše od 36 mesecev.

2. Igrače za prostočasne aktivnosti:

OPIS: „igrača za prostočasne aktivnosti“ pomeni igračo za domačo uporabo, pri kateri med izvajanjem aktivnosti ostaja podporna struktura nepremična, igrača pa namenjena temu, da lahko otroci izvajajo katero koli od naslednjih aktivnosti:plezanje, skakanje, zibanje, drsenje, guganje, vrtenje, plazenje, lazenje ali katera koli kombinacija teh aktivnosti; Na igračah za prostočasne aktivnosti je navedeno naslednje opozorilo: OPOZORILO! Samo za domačo uporabo. Igračam za prostočasne aktivnosti, pritrjenim na ogrodje, po potrebi pa tudi drugim igračam za prostočasne aktivnosti so priložena navodila na oz. v embalaži, ki opozarjajo na potrebo po preverjanju in vzdrževanju glavnih delov (vzmeti, pritrdilnih elementov, opor) v določenih časovnih presledkih in poudarjajo, da lahko pride do padcev ali prevrnitve, poškodbe uporabnika, če se tako preverjanje ne izvaja. Izdelku morajo biti priložena tudi navodila za pravilno sestavljanje igrače, ki navajajo, kateri deli so lahko nevarni, če niso pravilno sestavljeni. Predložene so posebne informacije v zvezi z ustrezno površino, na katero naj se namesti igračo.

3. Vodne igrače:

OPIS: „vodna igrača“ pomeni igračo, ki je namenjena uporabi v plitki vodi in ki lahko otroka nosi na vodi ali ga pri tem podpira; Na vodnih igračah je navedeno naslednje opozorilo: OPOZORILO! Uporabljajte samo v vodi, primerno plitvi za otroka, in pod nadzorom odrasle osebe.


4. Igrače, ki se z vrvicami, vrvmi, elastikami ali trakovi obesijo čez zibelko, otroško posteljico ali otroški voziček:

Na igračah, ki se z vrvicami, vrvmi, elastikami ali trakovi obesijo čez zibelko, otroško posteljico ali otroški voziček, je navedeno naslednje opozorilo: OPOZORILO! Da bi preprečili morebitne poškodbe, ki nastanejo, če se otrok zaplete, odstranite igračo, ko se otrok začenja postavljati na roke in kolena v plazeči položaj.

5. Igrače za uporabo v vodi, ob vodi in na njej so lahko napihljive, lahko pa so tudi iz drugih materialov napr. izdelki iz pene, bazeni z nenapihljivimi stenami. Bazeni za igranje to so bazeni z globino vode 400mm ali manj.

OPOZORILA! Nikoli ne puščajte otroka brez nadzora – nevarnost utopitve; otroci se lahko utopijo v zelo majhni količini vode. Izpraznite bazen kadar ni v uporabi; ne namestite bazen na beton, asfalt ali drugo trdo površino.

6. Proizvodi za uporabo v vodi, ob vodi in na njej:

Plavalni jopiči namenjeni učenju plavanja OPOZORILA: Ne nudi zaščite pred utopitvijo; vedno v celoti napihniti vse zračne komore; uporabljati samo pod stalnim nadzorom odrasle osebe;

------------------------------------------------------------------------


POGOSTA VPRAŠANJA: 

Ste pozabili geslo ali uporabniško ime?

Pozabljene podatke lahko zahtevate na strani za pošiljanje pozabljenih podatkov. Potrebujete uporabniško ime, ki je enako e-mail naslovu, ki ste ga uporabili ob registraciji. Podatke boste prejeli na e-mail naslov, ki pripada vnešenemu uporabniškemu imenu oziroma e-mail naslovu.


Težave z registracijo novega uporabnika?

Vsak nov uporabnik se mora registrirati z registracijskim obrazcem. S tem pridobi uporabniško ime in geslo za prijavo v spletno trgovino ter istočasno vnese svoje osebne podatke, potrebne za nakup v spletni trgovini in dostavo paketa.
 

Pri registraciji bodite pozorni na uporabniško ime in geslo. Vsi vaši podatki morajo biti pravilni, drugače lahko pride do težav pri dostavljanju paketa in pri pošiljanju pozabljenega gesla.


Uporabniško ime že obstaja

Sporočilo se pojavi pri poskusu registracije novega uporabnika. Pomeni, da nekdo že uporablja uporabniško ime, ki ste ga vnesli v registracijski obrazec. Če mislite, da ste se v preteklosti že registrirali s tem uporabniškim imenom, lahko to preverite z vnosom vašega e-mail naslova na obrazcu za pošiljanje pozabljenih gesel.

 

Podatki potrebni za dostop do računa bodo poslani na e-mail, ki je bil vnešen ob registraciji. V primeru, da podatkov niste prejeli na noben vaš e-mail račun, pomeni, da je uporabniško ime zasedeno (ga uporablja nekdo drug) in boste morali izbrati drugačnega, bolj unikatnega.


Pozabljeni podatki niso bili poslani?

Če ste izpolnili obrazec za pošiljanje pozabljenih podatkov, podatkov pa niste prejeli na vaš e-mail, potem vas najprej prosimo, da preverite vašo "spam" mapo na poštnem odjemalcu oziroma na spletnem poštnem vmesniku.


Vaša vprašanja nam lahko posredujete preko kontaktnega obrazca ali na e-naslove:

 

info@malibojevnik.si : Splošna vprašanja o spletni trgovini Malibojevnik.


podpora@malibojevnik.si : Podpora pri registraciji in naročanju.
 

 
 

© Organika, d.o.o. 2011